ISO 9001 nový certifikát pre Vás

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ISO 9001

ISO 9001:2008

Najznámejšia a najpoužívanejšia norma pri označovaní certifikátu kvality. Certifikát kvality podľa ISO 9001.
Skladba normy je z 8 kapitol, ktoré je povinná aplikovať každá spoločnosť, ktorá sa chce byť držiteľom certifikátu ISO.

ISO 9001: 2008 / ISO 9001: 2015
Prvý návrh, "Konceptový výbor" (CD) z ISO / TC 176 / SC 2, na štandardné revízie ISO / CD 9001: 2013 bol publikovaný dňa 3. júna 2013.
CD dostala takmer 3000 komentárov a stretla so súhlasom 80% krajín v predbežnom hlasovaní.

Skupina krajín, ktoré údajne odmietajú návrh je malý, ale významný (Argentína, Kanada, Kolumbia, Fínsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Luxembursko, Holandsko, Južná Afrika, USA a Portugalsko).

Po pripomienkovaní národných normalizačných organizácií (NAS, CIA, DAR ...), konečný návrh medzinárodnej normy (FDIS) bude predstavený vo februári 2015.

Z
áverečná publikácia ISO 9001: 2015 sa očakáva, že v septembri 2015.

N
ovinkou je "Štruktúra vysokej úrovni"; Štruktúra návrhu je v súlade s požiadavkami smernice ISO 9001, príloha SL 2011. V budúcnosti strany rozvojových noriem systému manažérstva, bude musieť použiť konzistentnú štruktúru, rovnaké základné texty a spoločnú terminológiu.

Štandard resp. norma je plne kompatibilná s normami ostatných manažérskych systémov ako ISO 14001 o OHSAS 18001.


ISO 14001

Nové usporiadanie ISO normy zľaduje prepojenie integrovaných systémov a jednoduchšie aplikovanie ISO 14001. Pri integrácii ISO 9001 a ISO 14001:

Rozsah pôsobnosti
Normatívne odkazy
Termíny a definície
Kontext organizácie
Vedenie
Plánovanie
Podpora
Prevádzka
Hodnotenie výkonnosti
Zlepšenie

Štandarne riešená problematika v oblasti envirnmentu je odpadové hospodárstvo. Hlásenie o vzniku odpadov, ovzdušie, havaríjne postupy a aspekty v rámci okolia.


CENA ISO ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001


OHSAS 18001

Certifikát OHSAS deklaruje doržiavanie zásad bezpečného podniku, zvládnutie rizík pri práci a ochranu zdravia pri práci. 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky